English Shqip | 

Rektorati, është organ kolegjial ekzekutiv dhe përbëhet nga drejtuesit kryesor të akademisë. Ai ka përgjegjësinë kryesore të ekzekutimit të të gjitha politikave për zhvillimin e institucionit dhe respektimin e kërkesave të ligjit dhe statutit të Akademisë. Rektorati kryesohet nga rektori, nuk zgjidhet, por përcaktohet nga funksionet kryesore të drejtimit:  Rektori, Zëvendësrektori, Dekani i FSM, Drejtori i Qendrës së Gjuhëve të Huaja dhe kancelari.

Shko në krye