English Shqip | 

SIGURIA BASHKËPUNUESE NËPËRMJET NISMAVE RAJONALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR.

Autor: Gjeneral Brigade® MsC.Ing. Bardhyl HOXHA  

 

Lidershipi dhe ndikimi i tij në menazhimin e mjedisit të sigurisë. Rasti i Ballkanit e më gjerë.

Autor: Gjeneral Brigade MsC Manushaqe SHEHU

 

PËRPARËSITË E QËNDRIMIT ASNJANËS POLITIKO-PARTIAK TË LIDERSHIPIT TË SIGURISË DHE MBROJTJES.

Autor: MsC Valbona ZEKAJ

 

E DREJTA NDËRKOMBËTARE NË KONFLIKTET E  ARMATOSURA.

Autor: MsC Mentor ISUFAJ

 

SHUMËDAKORDËSIA NË BASHKIMIN EVROPIAN. FOKUS, POLITIKA EVROPIANE E SIGURISË.

Autor: MsC Fitim KARASANI

 

NJË SISTEM I PLANIFIKIMIT STRATEGJIK TË MBROJTJES SË SHQIPËRISË NË KUADRIN E MBROJTJES KOLEKTIVE TË NATO-s.

Autor: MsC Thimi HUDHRA

 

ANTROPOGJEOGRAFIA SHQIPËTARE DHE GJEOPOLITIKA.

Autor: MsC Albert HITOALIAJ

 

SIGURIA ENERGJITIKE SI PJESË E SIGURISË KOMBËTARE DHE SFIDAT E SË ARDHMES.

Autor: MsC Elton QËNDRO

 

TEORI KORRELATIVE TË MARRËDHENIEVE NDËRKOMBËTARE DHE SIGURISË. NDIKIMI NË SHTETET E VEGJËL. RAST STUDIMOR:SHQIPËRIA.

Autor: MsC Evelina LUSHA

 

GLOBALIZIMI, DIMENSIONI KULTUROR , RAST STUDIMOR : SHQIPËRIA.

Autor: MsC Lindita MUKAJ

 

PERSPEKTIVA GJINORE DHE ROLI I SAJ NE PROÇESIN E TRANSFORMIMIT TE MBROJTJES.

Autor: MsC Suzana JAHOLLARI

 

E  DREJTA NDËRKOMBËTARE NË KONFLIKTET E ARMATOSURA.

 Autor: MsC  Mentor ISUFAJ

 

DREJTIMI DHE MENAXHIMI I PERSONELIT MJEKESOR NE OPERACIONET PAQERUAJTESE.                     

Autor: MsC Astrit MUSTAFAJ

 

“PARANDALIMI DHE LUFTA KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR NJË NDËR ZGJIDHJET EFIKASE TË LUFTËS KUNDËR TERRORIZMIT: RAST ANALIZE BALLKANI PERËNDIMOR DHE SHQIPËRIA”

Autor:  Msc. Ergys LLANAJ 


“ORGANIZIMI USHTARAK NË ZONËN OPERATIVE TË LLAPIT NË LUFTËN ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS.”
Autor: Msc. Ramë Arifaj 


“MISIONET DHE OPERACIONET NDËRKOMBËTARE NË KOSOVË”
Autor: Msc. Shaip OSMANI 


“SIGURIA KOMBËTARE E SHTETEVE TË VOGLA, SHQIPËRIA”
Autor: Msc. Selim TROCI 


“E DREJTA PËR INFORMIM DHE SIGURIA KOMBËTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Autor: Msc.Alket JAUPI 


“SIGURIA KOMBËTARE GJATË MONARKISË SHQIPTARE 1928-1939”
Autor: Msc. Ekrem SPAHIU


“GJEOPOLITIKA SERBE NË MIJËVJEÇARIN E RI: NDIKIMI I SAJ NË SIGURINË BALLKANIKE DHE HAPËSIRËN SHQIPTARE”
Autor: Msc. Rovena ALIRAJ 

“APLIKIMI I TË DREJTËS DETARE GJATË OPERACIONEVE TË USHTRIMIT TË LIGJIT DHE KONFLIKTEVE TË ARMATOSURA NË DET”

Autor: Msc. Artur MEÇOLLARI 


“MEDIA, OPINIONI PUBLIK DHE E DREJTA E INFORMIMIT PËR ÇËSHTJET E SIGURISE KOMBETARE”

Autor: Msc.Alma (NUSHI) LOCI 

 

“MBËSHTETJA ME ZBULIM E OPERACIONEVE TË INTESITETIT TË ULËT”

Autor: Msc.Arjan HILAJ 

 
“GLOBALIZMI DHE SIGURIA RAJONALE RAST STUDIMI: BALLKANI PERËNDIMOR, QASJET SHQIPTARE”

Autor: Msc. Luljeta TAFANI 

Shko në krye