English Shqip | 

     e premte 22.06.2018

Në sallën e mbledhjeve të Forcës Tokësore u zhvillua ceremonia e certifikimit të grupit të parë të Kursit 60 Fillestar të Nënoficerit, që përbën dhe hallkën e parë të arsimimit të nënoficerave të rinj të Forcave të Armatosura. Kursi i 60-të Fillestar i Nënoficerit filloi me datë 21.05.2018 dhe mbaroi në 22.06.2018 me 52 (pesëdhjetë e dy) kandidatë sipas listës së miratuar nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA-së.

     e premte 18.05.2018

Në kuadrin e bashkëpunimit dypalësh ndërmjet Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe Forcave të Armatosura të SHBA-ve, (ODC) nga data 14 Maj – 19 Maj 2018 në vendin tonë u zhvillua aktiviteti ‘Military Instructor Development TCT’. Në këtë aktivitet morën pjesë nënoficerë dhe oficerë nga Garda New Jersey, të kryesuar nga Major James TOM, kryekapter Steve COSMANIC, tetar Ricardo SUAREZ, tetar Carl ENRIQUEZ, , ndërsa nga rradhët e FA morën pjesë oficerë dhe nënoficerë nga Akademia e Forcave të Armatosura, Akademia e Nënoficerave dhe  bataljoni i 2-të i këmbësorisë. Aktiviteti u zhvillua në ambjentet e ANO-së, KDS, dhe me një vizitë pranë  Bataljonit Komando.

Në datën 11.04.2018 në sallën e mbledhjeve të Forcës Tokësore u zhvillua ceremonia e certifikimit të grupit të parë të Kursit 59 Fillestar të Nënoficerit, që përbën dhe hallkën e parë të arsimimit të nënoficerave të rinj të Forcave të Armatosura. Kursi i 59-të Fillestar i Nënoficerit filloi me datë 9.04.2018 dhe mbaroi në 11.05.2018 me 52 (pesëdhjetë e dy) kandidatë sipas listës së miratuar nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA-së nga të cilët 51 (pesëdhjetë) arritën ta mbyllin me sukses këtë kurs. Kursi Fillestar i Nënoficerit u zhvillua në ANO për një periudhë 5-javore me 190 orë mësimore. Kursi është ndarë në tre grupe mësimore me nga 52 (pesëdhjetë e dy) kursantë: grupi i parë që mbaroi kursin në 11 maj 2018, grupi i dytë i cili do të zhvillojë këtë kurs në periudhën maj-qershor, ndërsa grupi i tretë në periudhën tetor- nëntor 2018.

      e enjte 17.05.2018

Në mjediset e Akademisë së Nënoficerave, u zhvillua një aktivitet në kuadër të Ditës së Hapur në këtë institucion. Të pranishëm ishin Komandanti i Forcës Tokësore gjeneral brigade Nazmi Cahani, Komandanti i Akademisë së Nënoficerave kolonel Albert Mullai, ekipi amerikan i kryesuar nga major James TOM dhe personeli i këtij institucioni. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte njohja me historikun e krijimit të akademisë së nënoficerave, si ka evouluar nënoficeri që nga krijimi i ushtrisë shqiptare, dhe cili është roli i nënoficerit sot në FA.
Fjalën e hapjes e mbajti komandanti i akademisë kolonel Albert Mullai, i cili bëri një prezantim të misionit dhe detyrave kryesore të institucionit që ai drejton, institucion i cili përgatit nënoficerë të mirëarsimuar, të quajtur ndryshe ‘shtylla kurrizore’ e ushtrisë shqiptare.

     e premte 04.05.2018

Në datën 04.05.2018 në sallën e mbledhjeve të Akademisë së Nënoficerave u zhvillua ceremonia e përfundimit të Kursit të Lartë të Nënoficerit. Kursi i 18-të i lartë i Nënoficerit filloi me datë 19.03.2018 dhe mbaroi në 04.05.2018 me 25 (njëzet e pesë) kandidatë sipas listës së miratuar nga Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, nga të cilët 25 (njëzet e pesë) arritën ta përfundonin me sukses kursin.
Kursi i lartë i Nënoficerit mbështetet në konceptin arsimor ushtarak për nënoficerët si dhe integrimin e pjesmarrësve në procesin mësimorë duke synuar zhvillimin e aftësive profesionale të tyre në rolin e këshilltarit dhe specialistit në shtabin e nënrepartit dhe të repartit. Programi mësimor i kursit të Lartë të

Shko në krye