English Shqip | 

bun5Ka përfunduar me sukses periudha “Blu” e programit stërvitor me kursin e Stërvitjes Individuale të Avancuar për periudhën Maj-Korrik 2019, Programi i Stërvitjes Individuale të Avancuar zgjatë 50 ditë, e ndarë në 3 periudha: “Jeshile”, “Blu” dhe e “Kuqe”.

Gjatë kësaj periudhe kursantët i’a dolën me sukses, që përmes stërvitjes intensive, me orar dhe jashtë orarit, ditën dhe natën, në kohë të mirë dhe në kushte ekstreme t ë motit, të realizojnë standardet e kërkuara për përvetësimin e programit të stërvitor.

qs100Në zbatim të plan kalendarit të zhvillimit të stërvitjeve në QS per vitin 2019, si dhe në vazhdim të fazës përmbyllëse të stërvitjes tre shkallëshe të koduar "SHQIPONJA-19", të zhvilluar me KLO - KKSHP - b1k të KFT dhe b2k I BrRSH të FSK Kosovë, në sallën e takimeve të Qendrës së Simulimit, u zhvillua Video-Telekonferenca (VTC), për prezantimin e raportit paraprak të vlersimit të stërvitjes së zhvilluar me b2 të Reagimit të Shpejtë të FSK Kosovë. Në këtë VTC nga pala e b2 Reagimi i Shpejtë morën pjesë : Shefi i shtabit dhe shtabi i b2 Reagimi i Shpejtë dhe Komandantet e Kompanive, ndërsa nga QS morën pjesë shefat e degeve dhe personeli i ekipit vlerësues të kësaj stërvitje.

shtoNë Shkollën e Trupës,Bunavi, në datën 31.05.2019, u zhvillua mësim tregues me objekt: Vendosja e elementëve të shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë sipas kërkesave të Rregullores së Jetës së Brendshme të Forcave të Armatosura.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte: Rifreskimi dokumentacionit, përmirësimi i kushteve të jetesës së personelit dhe standardizimi i veprimeve të personelit të shërbimit konform kërkesave të Rregullores së Jetës së Brendshme të Forcave të Armatosura.

Shko në krye