English Shqip | 

fier 100Akademia e Forcave të Armatosura (AFA) si institucion i arsimit të lartë ushtarak, krahas shumë fushave studimore dhe veprimtarive që kanë të bëjnë me sigurinë e mbrojtjen, ka si objektiv në programin e saj edhe bashkëpunimin me institucione shtetërore qendrore dhe lokale në kuadrin e njohjes së veprimtarisë së tyre dhe të shkëmbimit të eksperiencës.
Në këtë kuadër, Kursi i Lartë i Oficerit (KLO) i Akademisë së Forcave të Armatosura, organizoi një vizitë mësimore një ditore në Institucionin e Prefektit të Qarkut Fier dhe Bashkinë e Qarkut Fier.

IMG 3496Në mjediset e auditoriumit të MM u zhvillua ora e komandantit të KDS. I ftuar për të lektuar këtë radhë ishte Gjeneral Brigade® Bardhyl Hoxha, me detyrë shef i departamentit të Sigurisë dhe Mbrojtjes në QDK, i cili lektoi temën e draftit të Rishikimit Srategjik të Mbrojtjes.
Në këtë aktivitet morën pjesë stafi pedagogjik i AFA, kursantë të KKSHP, KLO, personel i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes.
Qëllimi i prezantimit të gjeneral Hoxhës, ishte angazhimi dhe metodologjia e përdorur për hartimin e draftit të Rishikimit Srategjik i Mbrojtjes (RSM), duke e pëshkruar si një proces ciklik kombëtar dhe ndërinstitucional në nivelin strategjik, e shoqëruar me një analizë racionale të interesave dhe objektivave kombëtarë, zhvillimeve të reja në mjedisin e sigurisë, përfitimeve dhe detyrimeve nga sistemi i mbrojtjes kolektive dhe zhvillimit ekonomik e financiar të vendit.

50811352 803098870037412 7925581620361297920 nNë KDS, në ambjentet e Qendrës së Simulimit është zhvilluar një tryezë pune “Për rishikimin e programeve mësimore dhe stërvitore për vitin 2019-2020”.

Ky aktivitet u zhvillua në përmbushje të Veprimtarive Kryesore të KDS për vitin 2019, duke reflektuar prioritetet e Direktivës së Mbrojtjes 2019, udhëzimet e SHSHPFA“Për Edukimin, Trajnimin, Stërvitjen dhe Vlerësimin në Forcat e Armatosura për vitin 2019”.

Në këtë tryezë pune dhe diskutimi morën pjesë përfaqësues nga: Akademia e Forcave të Armatosura, 

Shko në krye