English Shqip | 

afa5Kursi i Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm nën drejtimin e petagogëve të Departamentit të Strategjisë dhe Historisë në datat 12 dhe 13 qershor 2019 zhvilloi vizitë mësimore historiko-strategjike në Republikën e Kosovës. Vizita u zhvillua në zbatim të programit mësimor të Akademisë së Forcave të Armatosura për vitin akademik 2018-2019 dhe kishte si qëllim njohjen e kursantëve me misionin, detyrat, strukturën e Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe vlerat historike të UÇK gjatë viteve 1988-1999, me fokus kryesor Analizë Beteje e Betejës së Koshares.

bun6Në Shkollën e Trupës,Bunavi u zhvillua mësim tregues me tematikë : Tërheqja e të plagosurve në fushën e luftimit .

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte unifikimi i metodës së mësimdhënies nga drejtuesit e stërvitjes, nëpërmjet vlerësimit të shembullit pozitiv dhe marrjes eksperiencë nga përvoja e instruktorëve më të mirë .

Përveç instruktorëve dhe oficerëve trajnues, në këtë aktivitet morën pjesë komandanti i Shkollës së Trupës, personeli i Shtabit dhe QPV .

bun5Ka përfunduar me sukses periudha “Blu” e programit stërvitor me kursin e Stërvitjes Individuale të Avancuar për periudhën Maj-Korrik 2019, Programi i Stërvitjes Individuale të Avancuar zgjatë 50 ditë, e ndarë në 3 periudha: “Jeshile”, “Blu” dhe e “Kuqe”.

Gjatë kësaj periudhe kursantët i’a dolën me sukses, që përmes stërvitjes intensive, me orar dhe jashtë orarit, ditën dhe natën, në kohë të mirë dhe në kushte ekstreme t ë motit, të realizojnë standardet e kërkuara për përvetësimin e programit të stërvitor.

Shko në krye