English Shqip | 

kong1Për rreth 5 ditë në vendin tonë u zhvillua Kongresi i 24të i Mjekësisë Ushtarake Ballkanike, si dhe takimi i 45të “Post-Congress Balkan Military Medical Committee”.
Qëllimi i këtij kongresi ishte sigurimi i një kornize bashkëpunimi reciprok krijues në baza reciproke në fushën e mjekësisë ushtarake, duke ndarë njohuritë mjekësore dhe përvojën për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore ndërmjet vendeve anëtare ballkanike, organizimi i një shkëmbimi reciprok të specialistëve dhe personelit mjekësor, koordinimi i studimeve dhe programeve të përbashkëta shkencore mjekësore ushtarake.

ani100Akademia e Forcave të Armatosura (AFA) si institucion i arsimit të lartë ushtarak, krahas shumë fushave studimore dhe veprimtarive që kanë të bëjnë me sigurinë dhe mbrojtjen, në kuadrin e njohjes së aspekteve historiko-strategjike dhe operacionale në drejtime të ndryshme të territorit të Republikës së Shqipërisë, ka si objektiv në programin e saj mësimor edhe zhvillimin e vizitave mësimore brenda vendit. Në këtë kuadër, grupi i kursantëve të Kursit të Lartë të Oficerit (KLO), të Akademisë së Forcave të Armatosura, në zbatim të plan-programit mësimor, nën drejtimin e Departamentit të Strategjisë

bun1Pas 10 ditësh nga përfundimi i Kursit të Stërvitjes Bazë, ish rekrutët rikthehen në Bunavi, por tashmë si ushtarë të rreshtuar krah Forcave të Armatosura, të aftë e të përgatitur, për të ndjekur kursin e radhës, Kursin e Stërvitjes Individuale të Avancuar.

Ambientet e Bunavisë janë gjallëruar nga prezenca e ushtarëve dhe bisedat plotë gjallëri mes tyre. Për pak ditë qëndrimi në repartet e Forcave të Armatosura ata nxitojnë ti tregojnë njëri tjetrit se ku janë emëruar, çfarë kanë dëgjuar për repartin e tyre, se ku do të shërbejnë pas mbarimit të këtij kursi, se çfarë synojnë për më tutje etj, etj. Biseda që natyrshëm rrjedhin falë çiltërsisë dhe emocioneve të moshës.

Shko në krye