English Shqip | 

bun2Përfundoi me sukses periudha e III-të e Programit të Stërvitjes Bazë (periudha e kuqe), dhe gjithë programi i planifikuar. Ajo synoi në zhvillimin e aftësive individuale të kursantëve për kryerjen e detyrave në operacion, si dhe në edukimin tek ata të punës në grup. Kjo periudhë përbën periudhën e ndërthurjes të gjithë aftësive të mësuara në dy periudhat e para me veprimet taktike dhe dhënien e ndihmës së parë në operacione të ndryshme luftarake. Ajo kulmoi me zbatimin në praktikë të gjithë mjeshtërive të mësuara në SIB, nëpërmjet një ushtrimi stërvitor fushor 72 orësh (stërvitje taktike në terren). Kjo stërvitje kryhet përpara testimit përfundimtar të kursit dhe vlerësimi i saj zë vend të konsiderueshëm në vlerësimin e përgjithshëm të SIB.

somaNë ambjentet e Akademisë së Forcave të Armatosura u zhvillua takimi mbi realizimin e Sondazhit Kombëtar për Studentët. Ky është një aktivitet i përvitshëm që zhvillohet nga Agjensia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), strukturë në varësi të Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, për të gjitha institucionet e arsimit të Lartë. AFA, është hera e parë që përfshihet në këtë sondazh dhe pjesëmarrës në të janë kursantwt që ndjekin programet e kurseve profesionale ushtarake njëvjeçare të Përgatitjes së Oficerit të Ri, Kursit të Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm si dhe Kursit të Lartë të Oficerit.

sshNë ambjentet e Akademisë së Forcave të Armatosura, Departamenti i Strategjisë dhe Historisë, në zbatim të programit mësimor me Kursin e Lartë të Oficerit (KLO) dhe Kursin e Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm (KKSHP), zhvilloi sesionin shkencor me temë: “Stronger Together: Koha për vlerësimin e arritjeve dhe diskutimin e sfidave së ardhmes”. Ky sesion u mbajt me rastin e 70 vjetorit të krijimit të NATO-s dhe 10 vjetorit të anëtarësimit të Shqipërisë në këtë Aleancë.

Shko në krye