English Shqip | 

 

35 kursante, 4 femra dhe 31 meshkuj
Objektivi i programit mesimor per nje periudhe 8 Javore ishte avancimi ne karriere I nenoficereve me pozicionin e zv.kom te toges, ofrimin e njohurive teorike-praktike per drejtimin e toges, niveleve te njehsuara me to, si dhe shkeputjen nga pergjegjesia ne grup ne drejtim te aftesimit si drejtues e lidere prane komandave e njesive kryesore te FA-se.

Shko në krye