English Shqip | 

 

Në mjediset e Garnizonit të Forcës Tokësore , u zhvillua ceremonia e përfundimit të Kursit të 41 Bazë të Nënoficerit në ANO . Në ceremoninë e organizuar me këtë rast ishin të pranishëm Komandanti i FT , Gjeneral Brigade Albert Mullai , Komandanti i ANO- së Kolonel Gaspër LALA , personeli i ANO- së si dhe vetë kursantët e kursit bazë .

Në fjalën përshëndetëse të tij , Komandanti i ANO- së , Kolonel Gaspër Lala vlerësoi punën e bërë nga të gjithë kursantët dhe instruktorët për të arritur nivele më të larta si dhe ju uroi suksese kursantëve në detyrat e mëtejshme .

Në emër të të gjithë kursantëve , N/ Tetar Luan Mishova , falenderoi të gjithë trupën mësimdhënëse të ANO- së , që me shumë profesionalizëm , këmbëngulje dhe durim mësuan , stërvitën , duke bërë që kursantët të ndjehen më të sigurt në detyrat e tyre në të ardhmen .

Kursi baz ë i Nënoficerit u zhvillua në ANO për një per iudhë 12 -javore. Kursi ishte i fokusuar në lëndët Lidership , Rregullore-Ligjshmëri , Taktikë , SHLT, Përgatitje Zjarri , Përgatitje Fizike , Testime .

Objektivi i programit mësimor ishte vendosja në rol të drejtuesit të skuadrës e kursantëve , duke pasur mundësinë e zbatimit në praktikë të të gjitha njohurive të marra gjatë kursit për lidershipin ushtarak .

Në fund të ceremonisë sipas traditës u realizua një foto e përbashkët .

Shko në krye