English Shqip | 

 DSC07967

Në datën 16.01.2019 në ambientet e stërvitjes të Shkollës së Trupës me kursantët të cilët ndjekin kursin e Stërvitjes Individuale të Avancuar për periudhën Dhjetor 2018 - Shkurt 2019, është zhvilluar testimi i detyrave të periudhës “Blu”.

Programi i Stërvitjes Individuale të Avancuar zgjatë 50 ditë, e ndarë në 3 periudha: “jeshile”, “blu” dhe e “kuqe”.

DSC07966

Në këtë kurs zhvillohen gjithsej 6 detyra qitje me armët e këmbësorisë, dhe në përfundim të kursit zhvillohet Ushtrimi Stërvitor Fushor 3 ditor, marshim në këmbë dhe me pajime në një distancë totale 35 deri në 40km. Çdo kursant testohet në rreth 100 detyra stërvitore dhe certifikohet nga Qendra e Programeve dhe Vlerësimit.

DSC07971

Shko në krye