English Shqip | 

12Në Qendrën e Simulimit prej disa ditësh, me Kursin e Avancuar të nënoficerit në ANO, është duke u zhvilluar stërvitja “BIZA-19”.

Në këtë stërvitje e llojit “toga në luftimin mbrojtës”, në përgjigje të reagimit ndaj krizave, kursantët e KANO janë audiencë parësore, ndërsa si audiencë dytësore janë instruktorët e kursit të Avancuar, personeli i ANO dhe QS.

Qëllimi i stërvitjes – siç evidenton Shefi i QS, Kolonel Ahmet Leka

11Në zbatim të programit mësimor në fushën e strategjisë, për disa ditë radhazi Departamenti i Strategjisë dhe Historisë në Fakultetin e Sigurisë dhe Mbrojtjes, Akademia e Forcave të Armatosura, është duke zhvilluar një ushtrim praktik për hartimin e Strategjisë së Sigurisë Kombëtare (SSK) me Kursin e Lartë të Oficerit (KLO).

Ushtrimi praktik për hartimin e SSK ka për qëllim njohjen dhe realizimin nga studentët e KLO të procesit të formulimit të Strategjisë së Sigurisë Kombëtare, aftësimin e tyre si ekspertë të ardhshëm, duke vënë në zbatim elementët e logjikës strategjike në një skenar real dhe gjithëpërfshirës.

151Në Shkollën e Trupës Bunavi, kontingjenti i rekrutëve kandidatë për ushtarë detarë në FA sapo ka përfunduar fazën e parë të stërvitjes e ashtuquajtura periudha e “ferrit” dhe që për trupën trajnuese dhe në programin stërvitor quhet periudha “jeshile”.
Në këtë fazë stërvitore që është edhe faza e përshtatjes rekrutët e rinj kanë mësuar dhe janë njohur me rregullat bazë për jetën ushtarake, kanë mësuar dhe janë kalitur me vlerat morale të FA, të traditës dhe etikës ushtarake, kanë marrë njohuritë bazë për armatimin si dhe për herë të parë ata kanë zhvilluar qitje me automatik.

Shko në krye