English Shqip | 


Dega e Bashkëpunimit Civilo-Ushtarak dhe IP (G-9) është përgjegjëse për komunikimin e jashtëm të institucionit të KDS dhe imazhin e saj. Ajo siguron informacion të përgjithshëm për publikun dhe është edhe pika e kontaktit për operatorët e medias dhe zyrat e protokolleve. Ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni. Ju do të merrni përgjigje për cdo lloj pyetje e shqetësim, pasi të jenë vlerësuar nga strukturat përkatëse sipas problematikave e fushave të
tyre.

Shef i Degës së G-9 në KDS; N/kol. Alda SULA

KDS: Kutia Postare 24 23

Tel: 00355 4 2363 465

Fax: 00355 4 2369 197

Dega e Bashkëpunimit Civilo-Ushtarak&IP
Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes
Rruga e Dibrës; Tiranë - Shqipëri
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Shko në krye