English Shqip | 

Senati është organ kolegjial vendimmarrës dhe përcakton drejtimet kryesore të zhvillimit perspektiv të Akademisë së Forcave të Armatosura, të procesit të arsimimit e kërkimit shkencor dhe organizimit administrativ e financiar.

Shko në krye