English Shqip | 

Këshilli i Etikës është organ kolegjial i cili diskuton probleme të etikës së jetës akademike dhe i paraqet propozime Komandantit/Rektorit për të gjitha çështjet që lidhen me sjelljen e qëndrimin e personelit akademik dhe të akademistëve.

Shko në krye