English Shqip | 

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton përmbushjen e misionit të AFA si institucion i arsimit të lartë por edhe si institucion ushtarak, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij.

Shko në krye