English Shqip | 

Departamenti Udhëheqjes Ushtarake dhe Shkencave Shoqërore përpunon konceptet themelore të drejtimit dhe menaxhimit, kualifikimit dhe trajnimit të drejtuesve ushtarakë e civil për të gjitha nivelet e drejtimit në Forcat e Armatosura. Departamenti synon formimin e njohurive dhe koncepteve të nevojshme mbi faktorët social, kulturor, ekonomik politik dhe juridik që ndikojnë në modernizimin  e FA në një shoqëri demokratike.

Shko në krye