English Shqip | 

Departamenti i Strategjisë dhe Historisë përgatit dhe zhvillon mësime në fushën  e Strategjisë dhe Sigurisë Kombëtare, duke shfrytëzuar disiplinat akademike të Sigurisë Kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare në përgatitjen e akademistëve për përmbushjen  me sukses të detyrave në sferën e sigurisë dhe të mbrojtjes.

Shko në krye