e martë 06.03.2018

Bazuar në Planin e Veprimtarive Kryesore të Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes për vitin 2018, me datë 6 Mars 2018, ora 09.00, në sallën e brifingjeve të KDS, u zhvillua tryeza me objekt “Përgatitja e oficerit të ri dhe vizioni për të ardhmen”. Takimi u organizua nga dega e Arsimimit, Stërvitjes dhe Kurrikulave.
Pjesëmarrësit në tryezë ishin komandanti i KDS gjeneral brigade Prof. Asoc. Bajram Begaj, shefat kryesorë në shtabin e KDS, komandantët e institucioneve vartëse, shefat e departamenteve në Akademinë e Forcave të Armatosura, etj.
Me mjaft interes ishte brifingu i cili u mbajt nga dega e Arsimimit, Stërvitjes dhe Kurrikulave, duke shpalosur gjëndjen aktuale të përgatitjes së oficerit të ri,

problematikën e hasur, si dhe vizioni për të ardhmen, duke dhënë opsionet e mundshme. Po kështu, u mbajt brifingu nga Akademia e Forcave të Armatosura, me këtë objekt dhe variantet përkatëse të përgatitjes të oficerit në të ardhmen.
Gjatë diskutimeve dolën ide të frytshme nga pjesëmarrësit në takim, ide të cilat do të ndihmojnë në konsolidimin e mënyrës se si do të përgatitet oficeri që do të shërbejë në të ardhmen në Forcat e Armatosura.
Ky ishte vetëm fillimi i një procesi i cili, siç e theksoi gjeneral Begaj, do të kërkojë të bëjë pjesë të diskutimit të gjitha strukturat deri në nivelet më të larta, me synimin final një produkt më cilësor për FA.