Komandantët në Vite

         Strukturat në FA 

   →    Ministria e Mbrojtjes        
   →    Shtabi i Përgjitshëm        
   →    Forca Tokësore        
   →    Forca Ajrore        
   →    Forca Detare        
   →    Komanda Mbështetëse