English Shqip | 

Dekanati në AFA është organ kolegjial që drejtohet nga shefi i Fakultetit/Dekani dhe përbëhet nga: Dekani; Zëvendësdekani (kur është në përbërje organike të institucionit); Përgjegjësit/Drejtuesit e njësive bazë (shefat e departamenteve);Administratori i njësisë kryesore;Shefi i Seksionit të Arsimimit Planëzimit dhe kurrikulave; Autoritete të tjera të përcaktuara në statut.

Dekani i Fakultetit te Sigurise dhe Mbrojtjes

...

Shko në krye