Në SHT Bunavi zhvillohet ceremonia e fillimit të Kursit të Stërvitjes Individuale Bazë me rekrutët e rinj.

29 Tetor 2014. Ditën e djeshme, në ambjentet e Shkollës së Trupës Bunavi, u zhvillua ceremonia e fillimit të Kursit të Stërvitjes Individuale Bazë me rekrutët e rinj.

Në këtë aktivitet morën pjesë SHSHPFA Gjeneralmajor Jeronim Bazo, i shoqëruar nga Zv/kom. KDS Kolonel Ruzhdi Kuçi, Komandanti i Forcës Tokësore, Gjeneralmajor Zyber Dushku, Komandanti i Forcës Detare Gjeneralbrigade Qemal Shkurti, Komandanti i Policisë Ushtarake Kolonel Xhevdet Zeneli etj.

Fjalën e hapjes në këtë ceremoni e mbajti Komandanti i SHT Bunavi, Kolonel Petri Dajlani. Në fjalën e tij, ndër të jerash, kolonel Dajlani falenderoi lidershipin civil e ushtarak të MM e SHP për vlerësimin dhe mbështetjen e dhënë ndaj Shkollës së Trupës, duke e quajtur  vlerësim dhe obligim për realizimin e detyrave dhe arritjen e standardeve të kërkuara. “Ju falënderojmë për  vlerësimin dhe besimin që keni për këtë strukturë , - theksoi Kolonel Petrit Dajlani, - e cila  do të vijojë të jetë jo vetëm porta hyrëse për në Forcat e Armatosura dhe qendër transformimi e civilëve në ushtarë të përgatitur, por edhe strukturë programuese, vlerësuese dhe certifikuese për të gjithë ushtarakët e trajnuar në Qendrat Stërvitore të strukturave të Forcave të Armatosura”. Në përfudnim, të fjalës së tij, komandanti i SHT Bunavi e garantoi Shtabin e Përgjithshëm  të Forcave të Armatosura dhe Ministrinë e Mbrojtjes, se personeli i Shkollës së Trupës do të vijojë të punojë me përkushtim, jo vetëm për trajnimin, aftësimin dhe certifikimin e rekrutëve më të mirë dhe që do të arrijnë standardet, por dhe përmbushjen e misionit si strukturë programuese, vlerësuese dhe certifikuese për të gjithë ushtarakët e trajnuar në Qendrat Stërvitore të strukturave të Forcave të Armatosura.

Rekrutët e Kursit të Stërvitjes Individuale Bazë, u përshëndetën dhe nga SHSHPFA, Gjeneralmajor Jeronim Bazo. Në fjalën e tij përshëndetëse, Gjeneral Bazo ka siguruar rekrutët e rinj se, së bashku me komandatët e komandave dhe njësive kryesore të FA, ku rekrutët do të shkojnë pas përfundimit të këtij trajnimi, do jetë promovuesi i parë i transparencës dhe mbështetësi më i fortë. Ai siguroi që kryefjala e karrierës së secilit prej anëtarëve më të rinj të FA do të jetë meritokracia!.

Në përfundim të ceremonisë, SHSHPFA, Gjeneralmajor Jeronim Bazo dhe të gjithë pjesëmarrësit vizituan infrastrukturën stërvitore që ofron Shkolla e Trupës e Bunavisë.

View the embedded image gallery online at:
http://tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId20d45fa941

Lektori i Qëndrës Marshall, zoti Tamir Sinai në KLSM 6.

28 Tetor 2014. Në kuadër të marrëdhënieve e b/punimit dypalësh në fushën e arsimimit dhe trajnimit midis të dy institucioneve AFA dhe Qëndrës Marshall, si dhe traditës tashmë të krijuar ndër vite, sipas një programi të miratuar, zoti Tamir Sinai në cilësinë e “Exercise Developer”, është duke zhvilluar me Kursin e Lartë të Sigurisë dhe Mbrojtjes 6, tematikën e “Katastrofave Mjedisore”.  Për dy ditë me radhë pjesëmarrësit e KLSM 6 do të konkretizojnë njohuritë e tyre reth tematikës së trajtuar  në zhvillimin e një stërvitje për rastet e menaxhimit të krizave.

 

Ashtu si herët e tjera, Qëndra Marshall po vazhdon të bëjë më të mirën e mundshme të saj në ecurinë e kooperimit dhe bashkëpunimit me institucionin e KDS. 

SHSHPFA, Gjeneral Major Jeronim Bazo, zhvillon lektim me pjesëmarrësit e KLSM 6

27 Tetor 2014.  Paraditen e sotmeShefi i Shtabit të Përgjithshëm Gjeneral Major Jeronim Bazo, në mjediset mësimore të AFAF, zhvilloi me pjesëmarrësit e Kursit të Lartë së Sigursië dhe Mbrojtjes (KLSM -6), leksionin me temë “Interesat kombëtare dhe dinamika e fuqisë kombëtare”. Në këtë lektim, Gjeneral Bazo shoqërohej nga Zv/komandanti i KDS   Kolonel Ruzhdi Kuçi. Pasi u njoh me pjesëmarrësit, gjeneral Bazo vlerësoi nivelin e lartë të këtij kursi, nivlein e pjesëmarrjes së personelit të huaj e atij shqiptar, të cilët i japin vlera shtuese këtij kursi. Gjatë lektimit Gjeneral Bazo u ndal në vija të përgjithshme në procesin e formulimit të strategjisë, në ndarjen sipas kategorive dhe intesitetit të interesave kombëtare si dhe dinamika “ hard,soft dhe smart” e fuqisë kombëtare. Leksioni pati formën e një debati ku për të gjitha trajtesat u  shkëmbyen mendime me pjesëmarrësit. Këto diskutime  nxorrën në pah vlerat akademike të pjesëmarrësve vendas e të huaj.

Në emër të pjesëmarrësve të KLSM-6, përfaqësuesja e FSK të Kosovës, Kolonele Irfete Spahiu, i dha Certifikatën e Mirënjohjes, SHSHPFA Gjeneral Major Jeronim Bazos.

Kursi i Lartë i Sigurisë dhe Mbrojtjes, i cili ka për qëllim krijimin e marrëdhënieve sa më të mira të vendeve të rajonit, si dhe zhvillimin e përqasjeve sa më objektive përsa u takon sfidave të paqes dhe të sigurisë në rajonin e Ballkanit por edhe më gjerë, është i gjashti radhazi që është duke u zhvilluar me sukses në Akademinë e Forcave të Armatosura. Pjesëmarrja e kursit KLSM- 6 identifikohet me përfaqësuesit ushtarakë nga FA të Greqisë,  Kosovës, Mali i Zi, Turqisë dhe Shqipëria, si dhe përfaqësues civilë nga Kuvendi, Ministria e Brëndshme dhe Ministria e Mbrojtjes.

View the embedded image gallery online at:
http://tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId371fff8498

Përfundoi Kursi Orientues për Cështjet Gjinore në OMP, zhvilluar me palën boshnjake

24 Tetor 2014. Përfundoi ditën e sotme, Kursi Orientues për Cështjet Gjinore në OMP, zhvilluar me palën boshnjake.

Në këtë kurs morrën pjesë personel nga MM, SHPFA dhe strukturat vartëse të saj si dhe personel nga institucionet dhe organizatat civile si UN, OSBE, Ministritë e linjave të MMSR dhe MPB.

Kursi i nisur disa ditë më parë kishte si synim rritjen e ndërgjegjësimit dhe sigurimit të një kuptueshmërie konceptuale për sa i përket çështjeve gjinore të lidhura me problematikat e sigurisë dhe kryesisht për misionet paqeruajtëse.

Dekani i Fakultetit të Sigurisë dhe Mbrojtjes, Kolonel Roland Bërzani, pasi falenderoi të gjithë stafin trajnues të Qëndrës Trajnuese për OMP në B-H, theksoi edhe njëherë rëndësinë e realizimit të trajnimeve të tilla, në përgjigje të boshllëkut të aktiviteteve arsimore të fokusuar në ndërtimin e integritetit dhe reduktimin e riskut të korupsionit në fushën e mbrojtjes kryesisht për problemet gjinore, si dhe vazhdimin e trajnimeve të tilla me impakte tepër positive për FA edhe në të ardhmen.

Nga ana e tij, Drejtuesi i Kursit, Nënkolonel Ismet Kadiç, shprehu një falenderim të vecantë për mbështetjen institucionale, për seriozitetin dhe angazhimin e pjesëmarrësve në kurs, duke theksuar edhe njëherë rëndësinë e suksesit në një mision nëpërmjet përfshirjes së ushtareve femra, policeve dhe stafeve civile femërore në planëzimin dhe drejtimin e operacioneve, në forcimin e lidërshipit, integritetit dhe aftësive menaxhuese në një mjedis pune shumbëkombëshe.

Më pas për pjesëmarrësit u shpërndanë çertifikatat e kursit.

View the embedded image gallery online at:
http://tradoc.mil.al/index.php/en/#sigFreeId4408887694

 

Risitë e kurseve në ANO në Vitin Akademik 2014

Sipas programit të arsimimit të vitit 2014, ANO ka nisur vitin e ri Akademik në muajin Shtator në përputhje me Konceptin e ri tw Arsimit Ushtarak Profesional. Aktualisht po vijon proçesi mësimor i tre kurseve, kursi i 31Bazë, kursi i 52 Fillestar dhe kursi i 32 i Avancuar. Në ndryshim nga zhvillimi i kurseve paraardhëse me fillimin e këtij viti të ri Akademik, kursantët që janë duke ndjekur aktualisht kurset në ANO kanë ardhur si kursantë të cilët kanë plotësuar të gjitha kriteret ligjore dhe administrative për të qënë pjesë e kurseve respektive dhe i janë nënshtruar testimeve dhe përzgjedhjes së tyre në repartet dhe njësitë ku ata shërbejnë. Lidhur me testimet, në ANO u realizuan vetëm testimet njohëse me synimin për të parë nivelin e kursantëve nëpërmjet testimit intelktual dhe atij fizik.

 

Kursi Bazë, i cili përkon me kohëzgjatjen më të madhe, 12 javë, ku merren bazat e formimit të nënoficerit ka filluar më datë 15 Shtator dhe do të përfundojë më 5 Dhjetor. Aktualisht kursantët e këtij kursi po vijojnë mësimin në ambjentet e ANO-së për të marrë njohuri dhe një formim të përgjithshëm mbi përgjegjësitë e komandantit të skuadrës dhe detyrave respektive me të. Në fund të këtij muaji do të zhvillohet stërvitja “Tufina 14-2” në Qëndrën e Simulimit me temë “Operacionet në mbështetje të Paqes dhe veprimet e skuadrës në pikë kontrrolli” nëpërmjet sistemitt VBS-2. Aplikimi i programit VBS-2 në këtë stërvitje i jep mundësinë kursantëve për një përfytyrim sa më real të një situate konkrete në terren, duke i bërë ata më kompetentë e të aftë në zgjidhjen e situatave reale nëpër misione. Risi e kwtij kursi wshtw mënyra e vlerësimit të kursantëve në përgatitjen fizike, e cila është standartizuar sipas rregullores së përgatitjes fizike 2014, duke bërë përshtatjen e saj edhe me praktikën e ndjekur nga Garda Kombëtare e Neë Jersey-it.

Kursi Fillestar, si hallka më e rëndësishme që shërben për kalimin nga Ushtar Profesionist në Nënoficer, ka filluar më datë 6 Tetor dhe do të vijojë për 5 javë deri më 7 Nëntor. Aktualisht kursantët e këtij kursi janë duke zhvilluar stërvitje fushore, pranë Batalionit të Mbështetjes e Shtabit të Përgjithshëm të FA, për të praktikuar ato çka ata kanë marrë gjatë orëve të mësimit në klasë. Risia e këtij kursi ka të bëjë me drejtimin e tij. Në kuadrin e implementimit të strukturës së re organizative për herë të parë Komandanti i këtij kursi është Nënoficer me gradën Kapter, në ndryshim nga struktura paraardhëse, ku komandanti i tij ishte oficer me gradën Kapiten.

Kursi i Avancuar, si kursi i përgatitjes së tetarëve për të marrë detyra të një niveli më të lartë, si ajo e zv/komandantit të togës, ka filluar më datë 22 Shtator dhe do të vijojë për 8 javë deri më 14 Nëntor. Pas marrjes së feedback-ut nëpërmjet mësimeve të nxjerra nga ana e kursantëve dhe instruktorëve të kurseve paraardhëse për të pasur më shumë orë në stërvitjen në Qëndrën e Simulimit, u pa e nevojshme që të zgjatej periudha kohore e zhvillimit të stërvitjes në QS nga 2 ditë në 5 ditë. Në bazë të konceptit të ri të arsimimit dhe nevojës për më shumë orë stërvitje në QS u zgjat edhe kohëzgjatja e kursit nga 6 javë në 8 javë.  Aktualisht kursantët e këtij kursi po zhvillojnë stërvitjen “Buna 14-1” në QS me temë “Veprimet e togës në mbrojtje” nëpërmjet sistemit të JCATS. Një risi tjetër e ketij kursi është edhe futja e temave të reja në Proçesin e Drejtimit të Trupave.